HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

A - ÇÖP TOPLAMA KASASI :

Hidrolik Sıkıştırmalı çöp kasası (HSCK) : Evsel ve yığın halindeki artıkların kaplarla veya elle yüklenerek, toplanması ve taşınmasında kullanılan, araç üzerine monte edilecek bir gövde; arkada yükleme haznesine sahip ve çöp sıkıştırma mekanizmasının bulunduğu bir arka kapak, sıkıştırma esnasında çöpü presleyen bir sıkıştırma – boşaltma plakası ile araç şanzımanında bulunan PTO’ dan tahrik edilen, hidrolik donanım ve kumanda donatımından oluşmaktadır.

HSCK monte edildiği araçla teknik kapasitesine göre yük dağılımı ve tüm fonksiyonları ile uyum içindedir. Seri üretim esasına göre imal edilen ve araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikler uygun olarak üretilebilir standartlardadır.

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış TS prEN 1501’e uygun olarak imalatı yapıldığını belgeleyen TSE   Uygunluk Belgesine haizdir.

Aynı tip bir araçtaki   HSÇK’ deki tüm parçalar bir değerindeki ile değiştirilebilir standartlardadır.

BOYUTLARI

Tip

13+1.5 m³

15+1.5 m³

Gövde boyu üst

: 3300 mm.

3800 mm

Gövde boyu alt

: 4000 mm.

4500 mm.

Gövde yüksekliği içten içe

: 1700 mm.

1700 mm.

Gövde eni

: 2250 mm.

2250 mm.

B – KAPASİTE :

Karoser kapasitesi, sıkıştırılmış çöplerle dolu olan faydalı hacmi 13 m³  olacak. Bu hacim özellikle, bıçaklı sıkıştırma mekanizması ile son boşaltma plakasının sıkıştırmaya hazır pozisyonunun sıkıştırma mekanizmasına ait döngünün son konumu arasındaki hacim olarak tanımlanmıştır. Sıkıştırılmış çöp hacmi dışında, bunker (sahanlık hopper) kısmı da 1.5 m³  çöp alabilecektir. Bu durumda çöp taşıma kapasitesi : 13 m³  sıkıştırılmış olmak üzere toplam 14.5 m³ olacaktır.


E – GÖVDE :  


1 - HSCK gövde, taban 4 mm, tavan ve yan duvarlar preste form verilmiş 3 mm. kalınlığında, aşınmaya dayanıklı ve yüksek çekme dayanımlı saçtan üretilecektir.

2 - Taban, tavan ve yan duvarlar yeterince profil ile takviye edilecektir.

3 - Gövde araç şasisine; şasinin burulma özelliğine bozmayacak ve bu nedenle gerilim yaratmayacak şekilde ve   teknolojisine uygun biçimde esnek bağlantı ile bağlanacaktır.

4 - Gövde ön tarafında çöp suyu toplama havuzu ve tahliye hortumu bulunacaktır.


F - ARKA KAPAK :


1 - Arka kapak gövdeye arka üsten spotlu menteşe ile bağlanacak ve hidrolik silindir ile yukarı doğru açılacaktır. Arka kapak kapatıldığında; otomatik olarak kilitlenecektir.

2 - Gövde ile sızdırmazlığın temini için; özel profilli, asitlerden etkilenmeyen, kolay de montaj ve montajı yapılabilen bir lastik conta olacak ve kesin sızdırmazlık sağlanacaktır.

3 - Arka kapakta 4 mm. kalınlığında, yüksek mukavemete, aşınmaya dayanıklı saçtan yapılma, yükleme haznesi (bunker) bulunacaktır. Buraya yüklenen çöpleri, (çalışma basıncı: 160 kg./ cm². ) çift etkili hidrolik silindirlerle tahrik edilen bir sıkıştırma mekanizması ile gövde içerisine alınacaktır.

4 - Sıkıştırma mekanizması arka kapak yan duvarlarındaki kanallarda doğrusal hareket eden bir asansör ile bunun ucunda radyal hareket eden ve yükleme haznesindeki çöpü sıyıran bıçaklı tip bir kepçeden oluşacaktır.

5 - Asansör pabuçları özel aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılacak ve kolay değişebilecek yapıda bağlanacaktır.
 

6 - Yükleme haznesi altında çöp suyunu boşaltabilmek için küresel vanalı tahliye bulunacaktır.


G - SIKIŞTIRMA BOŞALTMA PLAKASI :


1 - Sıkıştırma – boşaltma plakası aşınmaya ve asitlere dayanıklı, kolay monte edilebilir yapıda bağlanmış olacak, gövdenin kesit alanının  tamamını kaplayan ve tüm gövde boyunca hararet edebilir olacaktır.

2 - Sıkıştırma ve boşaltma plakası; aşınmaya dayanıklı olacak ve kolay değişebilecek yapıda yataklanarak kızaklanacaktır.

3 - Perde çift etkili bir hidrolik teleskopik, üç kademe silindirle hareket ettirilecek ve kasa boşken silindir açık durumda kasanın arkasında bunkere kadar yaklaşık durumda kalacak, bunkerde biriken çöp kasa içersine atılırken çöp otomatik olarak preslenecektir. istenilen seviyede preslemenin yapılacağı bir basınç ayarı ile değişik yoğunluktaki malzemelerin en ekonomik olarak taşınması sağlanacaktır.  yüksek sıkıştırılma istendiğinde arka kapaktaki sıkıştırma mekanizması kapalı konumunda   ekstra presleme yapabilecektir. Kasa içi temizlenmek istendiğinde perde gezme yörüngesinde istenilen noktaya kumanda edilebilecektir.


H - HİDROLİK DONANIM :


1- Hidrolik güç; araca ait vites kutusundan tahrik edilecek PTO. ile alınan radyal kuvvetin, hidrolik pompaya iletilmesi ile sağlanacaktır.

2 - TSEK belgeli hidrolik pompa ve PTO.  kullanılacak ve PTO’ ya araç kabininden kumanda edilecektir.

3 - Yağ tankı  80  litre kapasitesinde olacak, üzerinde en fazla 125 mikron parti külleri geçirebilen emiş filtresi ile  en fazla 30 mikron geçirgenliğindeki dönüş filtresi, yağ dolum kapağı, ısı ve seviye göstergesi, boşaltma tapası ve havalandırma kapağı olacaktır.

4 - Hidrolik yüksek basınç tesisatında kullanılan sabit borular; dikişsiz soğuk çekim, DIN- 2391- C normunda (çelik kalitesi St. 35. 4 NKB normalize ve bondarize edilmiş, içi dışı fosfat kaplanmış, kopma mukavemeti %23 (su): 5,65 (so) standardına uygun olacaktır. Hidrolik basınç hortumların tümü  SAE 100 R2 ( Çalışma ortamı  +40 ve- 120 derece hidrolik yağa mukavim, nitril kauçuktan mamul, alt kat, katlar arasında iki kat çelik tel örgü takviye, yağ ve dış etkenlere mukavim neopran kauçuktan mamul üst kat olacak. Emiş hortumu SAE  100 R2 (çalışma ortamı +40 ve –120 derece hidrolik yağa mukavim, nitril kauçuktan mamul, alt kat katlar arası ray on kord bezi takviyeli, gömme biçiminde yerleştirilmiş spiral çelik tel, yağ ve dış etkenlere mukavim neopran kauçuktan mamul üst kat) olacaktır.

5 - Tüm hidrolik silindir boruları: dikişsiz soğuk çekim, DIN-2391-C normunda, iç yüzeyleri honlanmış, parlatılmış, çelik kalitesi St. 52 BK- S iç çap toleransı ISO HB, iç yüzey pürüzlülüğü 0.4 mikron, düzgünlük 1:1000 mm., kopma mukavemeti 60 kg. / mm², akma sınırı : 47 kg/mm², uzama elastikiyeti  A5: 15% olacaktır.

6 - Hidrolik silindir milleri: C-1040 kalitesinde, sert krom kaplı, toleransı ISO h7, yüzey pürüzlülüğü: Ra 0,10 - 0,25 mikron, krom kaplama sertliği: HRC 66-68 olacaktır. Hidrolik silindirlerin yataklanmalarında DIN normuna uygun ve standart ölçülerde bronzlu teflon yataklamalar, kompak set keçeler kullanılacak ve çalışma basıncının en az %50 fazlası ile test edilmiş olacaktır.


7 - Arka kapak açma- kapama ile sıkıştırma- boşaltma plakası ileri geri hareketini kasa önüne takılan manuel kumandalı yön denetim valfı sağlayacaktır. Sistem basıncı max. 160kg./ cm² olarak ayarlı bayy- pass sistemi bulunacaktır. Diğer yön denetim valfleri ile uyumlu olmak üzere  cery-ower sistemi olacaktır. Sürgü kepçe hareketleri de manuel yön denetim valfi ile sağlanacaktır. Hidrolik yön denetim valfleri 350kg. / cm² max. basınca dayanıklı, en az R ½ “ geçirgenlikte ve standart emniyet valfine haiz olacaktır.


I - ÇÖP KABI BOŞALTMA DÜZENİ :


DIN 30700 NORMUNA UYGUN, 400 litre hacimli çöp kaplarını yükleme haznesine boşaltan hidrolik kumandalı çöp yükleme düzeni olacaktır.


J - STANDART AKSESUAR :


1 - Gece çöp toplamak için arka aydınlatma.

2 - Şoför uyarı düdüğü.

3 - İşçi taşıma basamakları ve tutamakları.

4 - Çamurluk ve toz lastikleri.

5 - Çöp kabı kaldırma düzeni.

6 - Döner sinyal lambası..

7 - İlaçlama ve dezenfekte ünitesi. (Kompresörü olan araçlar için)


K - KUMANDA DONANIMI VE ÇALIŞTIRMA : 

1 - Hidrolik kumandalı çöp yükleme düzeni yardımıyla yükleme haznesine doldurulan çöpler, arka kapak sağ yanında bulunan manuel kumandalı yön denetim valflerinin çalışması sonucunda gövde içersine alınacaktır.

2 – Kasa arka tarafında bir adet şoför uyarı düdüğü olacaktır.

3 - Boşaltma için kasa önünde mevcut kumanda kolları ile arka kapak açılacak ve boşaltma plakası arkaya doğru hareket ettirilecek. Bu operasyonun hızlı yapılabilmesi için kasa önünde ayrıca bir gaz verme düğmesi bulunacaktır.


L – BOYA :


Kaynaklı konstrüksiyonu metal parçalar, gövde ve arka kapak kumlama işlemine tabi tutulacak, daha yağlardan arındırılmak üzere özel bir karışımla banyo edilecek , yüzeyde boyanın nüfuz edebilmesi için fosfat kaplanacak sonra epoxy esaslı çinko fosfat astar boya ile astarlanıp , üzeri istenilen renkte son kat Sadolin – 118  boya ile boyanacaktır. Boya kalınlığı 90-125 mikron arasında olacaktır.


M – GARANTİ :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı garanti belgesi ile  HSCK Bir yıl süre ile malzeme ve işçiliğe karşı garantili olacaktır. Ürünün garanti süresi dışında da bedeli karşılığında on yıl yedek parça ve servis hizmeti verilecektir.

N - TEKNİK BELGE VE DÖKÜMANLAR : 

Araç için onaylı teknik belge verilecektir. Ayrıca araç ile birlikte kullanma ve bakım el kitabı verilecektir. Garanti hususlarını içeren garanti belgesi araç tesliminden başlayan tarihten itibaren 12 ay süreyi kapsayan geçerlilikte doldurularak teslim edilecektir.